รถไฟฟ้า ” เช่า VS ซื้อ” ข้อดีเสียต่างกันไง!? เช่าเปลี่ยนรถได้ แต่ซื้อได้เป็นของเรา อันไหนคุ้มกว่า?

         ในขณะนี้จะพามาพบกับบริษัท EVme ผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าและมาหาข้อมูลแบบเจาะลึกถึงตัวเลขกับทางบริษัท EVme โดยมีคุณมิ้นท์ จะมาเป็นผู้ให้คววามรู้ของวันนี้โดย
บริษัท EVme เป็นผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบระยะยาว หรือที่เรียกว่า
Subscription Model
เรื่องของการเช่าข้อดีกว่าหรือเป็นเพราะส่วนต่างด้านราคาที่อยู่ห่างกันหลายแสนบาท

         ซึ่งทางบริษัท EVme จัดในเรื่องของ Pain Point ของกลุ่มบุคคลที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะเนื่องด้วยรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการนำเข้ามาประเทศไทยมีอยู่หลายแบรนด์หลายรุ่นและในแต่ละรุ่นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา เหมือนกับปี 3 ที่ผ่านมารถยนต์ไฟฟ้ามีระยะทางวิ่งอยู่ที่ 300 กิโลเมตร และพอถึงในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีระยะทางวิ่งอยู่ที่ 600 กิโลเมตร
จึงเป็นอีกปัจจัยในการลงทุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและ ณ ตอนนี้ไปในอีก 5 ปี ข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าอาจมีระยะทางวิ่งเป็น 1,000 กิโลเมตร ก็เป็นไปได้เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
จะถือครองรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 5 ปี

         เพราะฉะนั้นเรื่อง Subscription เป็น Model ที่ทำให้กลุ่มลูกค้าไม่ต้องแบกรับในส่วนนั้น อาทิ Sub ที่อยู่ 2 ความหมาย คือ Subscribe และ Substitute เสมือนกับ Netflix
ที่เมื่อมีการจ่ายรายเดือนแล้วสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานได้เลยและลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะมีการลองตัวรถยนต์ไฟฟ้า กลุ่มบุคคลที่ต้องการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าคือ มีความต้องการที่จะซื้อบ้านแต่ไม่ต้องการที่จะมีเครดิตบูโรในยอดเงินที่สูงจนเกินไป

         ฉะนั้นในการเช่ากับทางบริษัท EVme แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มไม่ต้องติดเครดิตบูโรจนไม่สามารถมีเครดิตเหลือพอที่จะไปซื้อบ้าน ซึ่งทางบริษัท EVme จะไม่คิดอยู่ในเครดิตบูโร
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือยังไม่พบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ตรงใจเหมือนกับการที่จะตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคันแล้วต้องอยู่กันไปถึง 5 ปี แล้วเกิดตัดสินใจไม่ได้ในการเรื่องรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้า
แต่สามารถมาเช่ารถยนต์ไฟฟ้ากับทางบริษัท EVme และลูกค้าสามารถเช่าเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรุ่นใหม่ ๆ เพื่อที่จะได้พบรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกใจทั้งยี่ห้อและ Segment ซึ่งในตอนนี้ยังมีตัวที่น้อยแต่กำลังค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น

         ซึ่งทางบริษัท EVme มีรถยนต์ไฟฟ้าบริการให้เช่าทั้งหมด 5 รุ่น แต่ในขณะจะนำมาให้ชมเพียง 3 รุ่น ก่อน อาทิ AION Y Plus, BYD Seal, Hyundai IONIQ 5 First Edition
ตอบสนองกับกลุ่มบุคคลที่จะเช่าและไม่รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบ Gadget
หรือพวกเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการถือครองทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้วต้องการความ Flexible คือ ความยึดหยุ่น ได้ลองรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในส่วนของ Hyundai IONIQ 5 ที่นำมานี้จะให้ใช้ลองขับด้วย

AION Y Plus

BYD SEAL

 IONIQ 5 First Edition

ข้อดีของการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า

              1. ลูกค้าสามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้เช่านี้เสมือนเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้น
              2. ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าซ่อม, ค่า Maintenance, รถยนต์ไฟฟ้าทดแทน, ค่ายาง, พ.ร.บ หรือ ค่าประกัน ที่ต้องเสียให้กับตัวรถยนต์ไฟฟ้า

         ซึ่งสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ กล่าวคือ
จ่ายรายเดือน Fixed ตายตัว เพราะเมื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและค่าประกันยังมีมูลค่าที่สูงอยู่ ในส่วนของข้อดีที่ว่าลูกค้าเป็นเสมือนจเของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนำไปตกแต่งใหม่ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าสามารถทำได้

         อาทิ นำไปแร็ปเปลี่ยนสี, เปลี่ยนล้อใหม่สามารถทำได้ คือ สามารถตกแต่งภายนอกได้เหมือนกับของลูกค้าเองยกเว้นการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ภายในตัวรถยนต์ที่จะผลต่อตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นตัวการันตีจากทางค่ายรถยนต์ไฟฟ้านั้นไม่สามารถทำได้

ค่าใช่จ่ายของ Tesla Model Y

การซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเอง

              1. เงินดาวน์ 200,000 บาท ผ่อน 60 งวด ตกเดือนละ 30,000 บาท
              2. ค่าประกันปีละ 60,000 บาท ในส่วนของปีแรกทางลีสซิ่งจะมีมาให้ เมื่อครบกำหนดปีที่ 2 เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง ตกเดือนละ 5,000 บาท
              3. ค่าเปลี่ยนยาง ของ Tesla 1 ล้อเป็นของยี่ห้อ Michelin ราคาอยู่ที่ 17,500 บาท
รุ่น MICHELIN PILOT SPORT EV เปลี่ยน 4 ล้อ ราคาอยู่ที่ 70,000 บาท เมื่อมองว่าต้องมี
การเปลี่ยนทุก 50,000 กิโลเมตร ระยะเวลา 5 ปี เปลี่ยน 2 ครั้ง ราคาอยู่ที่ 140,000 บาท
ตกเดือนละ 2,333 บาท

              4. ค่า พ.ร.บ. ค่าจดทะเบียน / ปี ราคาอยู่ที่ 2,500 บาท ตกเดือนละประมาณ 200 บาท เพราะรถยนต์ไฟฟ้าคำนวณตามน้ำหนักตัวรถยนต์
              5. ค่าบำรุงรักษา อาทิ ไม่เคยมีเคสทาง Tesla เมื่อไปเข้าศูนย์ตามระยะจะเป็นตามรอบระยะกิโลเมตร แต่ยังไม่รวมค่าทดแทนในกรณีการซ่อมแซมหรือเสียของตัวรถยนต์เกิดขึ้น เนื่องจาก Tesla จะมีรถยนต์ทดแทนให้เฉพาะเวลาเกิดข้อผิดพลาดในตัวรถยนต์เท่านั้น 

ตกอยู่ที่ปีละ 10,000 บาท ตกเดือนละ 833 บาท

              6. ค่าใช่จ่ายในกรณีที่มาการซื้อหรือผ่อนรถยนต์ไฟฟ้าเอง รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ตกที่เดือนละ 38,375 บาท

การเช่ารถยนต์ไฟฟ้า

         แล้วทางบริษัท EVme Subs คิดเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่ายไว้หมดแล้ว อาทิ ค่า Maintenance, ค่ารถยนต์ทดแทน, ค่าประกัน คือเป็นการจ่ายครั้งเดียวจบ

         ซึ่งเมื่อเปรียบกับการผ่อนจ่ายงวดรถยนต์ไฟฟ้าเองกับการเช่ามีส่วนต่างอยู่ที่เดือนละ 3,375 บาท ข้อเสียของการเช่า คือ การที่ไม่ได้เป็นของรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นจริง
แต่การซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเองตัวรถยนต์คันนั้นจะเป็นของผู้ซื้อเอง

         มาถึงข้อแตกต่างส่วนของมูลค่าสุทธิระยะเวลา 5 ปี ครบตามสัญญาหากทำการผ่อนชำระเองรถยนต์คันนั้นจะเป็นของผู้ซื้อทันที ในกรณีระยะเวลา 5 ปี ของการเช่าผู้เช่าไม่สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนั้นแต่ยังสามารถเลือกในความต้องการว่าจะซื้อหรือเช่าแล้วเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่

         และมามองกันที่มูลค่าความต่างระหว่างการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเอง จะมีมูลค่าทั้งหมดตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการผ่อนชำระจะอยู่ที่ 2,302,500 บาท หากรวมเงินดาวน์ยอดเงินอยู่ที่ 2,502,500 บาท

         ในกรณีของการเช่ากับทางบริษัท EVme แล้วทางลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันที่ใช้อยู่ต่อสามารถจ่ายเพิ่มเติมนับจากวันที่เซ็นสัญญาอีก 35% ของราคารถยนต์ไฟฟ้าในวันที่เซ็นสัญญา ซึ่งราคารถยนต์ไฟฟ้าในตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,699,000 บาท แล้วทำการจ่ายเงินเพิ่มอีก 35% เป็นจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ 594,650 บาท และยังมีเงินประกันรถยนต์ไฟฟ้าคืนให้ลูกค้าจำนวน 200,000 บาท โดยมียอดเงินตามสัญญา 60 งวด รวมยอดสุทธิอยู่ที่ 2,494,650 บาท

         ซึ่งในกรณีของการเช่าส่วนของนิติบุคคลสามารถนำข้อมูลส่วนไปทำลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องที่ดีและภาระผูกพันเรื่องไฟแนนซ์การเช่าจะถูกคำนวณเข้าไปในเครดิตบูโร แต่ในส่วนของการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเองสามารถประหยัดราคาลง อาทิ ประกันไม่จำเป็นชั้น 1 เสมอไป
มีความ Flexible หรือยางรถยนต์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทุก 50,000 กิโลเมตร
ในเรื่องของส่วนต่างการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเองมีราคาที่ดีกว่าโดยคิดแบบรวม Conservative
เป็นคิดเผื่อเอาไว้แล้วว่าส่วนต่างด้านราคานี้ต้องแลกกับอะไรบ้าง อาทิ การแบกความเสี่ยงเอง, เครดิตบูโร, เทคโนโลยีในอีก 5 ปี ข้างหน้า

         แล้วในอนาคตเรื่องของเทคโนโลยีที่อาจมีพัฒนาแบบก้าวกะโดด อาทิ แบตเตอรี่บรรจุถึง 700 kW หรือ ไม่อยากยึดถือความเป็นเจ้าของทรัพย์เองแต่เอาแค่พอมีให้ใช้แล้วเปลี่ยนใหม่
เป็นทางที่ดีกว่าการเป็นเจ้าของเองถือเป็นการอัพเดท Gadget ใหม่ ๆ

         มาในส่วนของบุคคลที่สนใจจะเช่าก็คือให้เข้าไปที่เว็บไซต์ subs.evme.io แล้วทำการ Applied Lead Form เพื่อเป็นการแจ้งให้พนักงานขายทำการตอบกลับเมื่อตกลงกันแล้วในเรื่องของรุ่นรถยนต์ไฟฟ้า ทางบริษัท EVme ทำการประเมิน Edic Scoring ก่อน 1 รอบและเตรียมเอกสารประกอบด้วย

              1. สำเนาบัตรประชาชน
              2. สำเนาใบขับขี่
              3. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
              4. หนังสือรับรองรายได้

         และมีการประเมินในเรื่องการชำระเงินของลูกค้าหลังจากผ่านขั้นตอนทั้งหมดสามารถนัดรับรถยนต์ไฟฟ้ากัน

รถยนต์ไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ 5 รุ่น

Tesla Model Y

BYD ATTO 3

BYD SEAL

Aion Y Plus

Hyundai IONIQ 5

         ในส่วนของ Hyundai IONIQ 5 มีที่แค่บริษัท EVme ให้บริการและต่อจากนี้จะลองไป
ขับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น ดังกล่าวกัน

         ให้ความรู้สึกในขับให้ความดีและเป็นรุ่นที่ลูกค้านำไปใช้เป็นจำนวนมากลูกค้านำไปมีความพึงพอใจทุกคนด้านดีไซส์ตัวรถยนต์ของ Hyundai IONIQ 5 มีชื่อเสียงในแง่ดีมีความมินิมอลและความเป็นเรโทร มีทั้งฟังก์ชันและความรู้สึกสบายในเวลานั่ง รวมทั้งสามารถเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดี

         ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของทางบริษัท EVme มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ในทุกรุ่นมาให้ลูกค้ามาลองขับก่อนเพราะการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นไลฟ์สไตล์ ในแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันจึงต้องนำมาให้ลองขับดูก่อน

         แล้วในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ก็คือสมาร์ทโฟนในเรื่องของสมาร์ทโฟนก็ต้อง กล่าวถึงUser Experience หรือ ประสบการณ์ผู้ใช้ ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ Infotainment ซึ่งในแต่ละแบรนด์มีการแข่งกันในเรื่องประสบการณ์จึงต้องมีการมาลองมาเทรสก่อน

         และภายในปีมี Plan ที่จะเปิดตัวอยู่หลายรุ่น อาทิ ORA GRAND 07, Changan Deepal หรือ AVATR และอีก 3 แบรนด์ใหญ่ที่เข้ามาใหม่ในปีนี้ ถ้ายังไม่สามารถเลือกซื้อได้ก็สามารถมาลองเช่าขับดูก่อนได้ ซึ่งทางบริษัท EVme ก็มีสัญญาระยะสั้นให้เช่า อาทิ 1 วัน 3 วัน 7 วัน
เพื่อลูกค้าลองสัมผัสกับตัวรถยนต์ไฟฟ้าดูก่อน

ORA GRAND 07

Changan Deepal

AVATR

         ฉะนั้นทางบริษัท EVme ก็มีบริการให้เช่าระยะสั้นเพื่อเป็นให้ลูกค้าลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นดูก่อนว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากหรือน้อยแค่ไหน

         หากท่านที่สนใจสามารถไปที่ subs.evme.io แล้วทำการเลือกรุ่น เลือก Model และทำการ Applied ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรไว้แล้วหลังจากนั้นจะมีพนักงานขายติดต่อกลับไปและให้เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประเมิน Edic Scoring เมื่อผลว่าผ่านก็สามารถนัดรับรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมชำระเงินประกันเลยและยังสามารถดูรถยนต์ไฟฟ้าที่ รัชดาวัน ก่อนว่าลูกค้ามีความเหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแบบไหนก่อนทำสัญญา เมื่อดูรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรุ่นที่พอใจแล้วจึงจะมาทำสัญญาเช่าระยะยาวกับทางบริษัท EVme

         ซึ่งโดยสรุปแล้วจากการเทรสรถยนต์ไฟฟ้ากับบริษัท EVme เป็น Model Subscription หรือ Model ให้เช่าสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความต้องการจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังมีความกังวลในเรื่องของราคาและเรื่องของเครดิตบูโร ในส่วนนี้การเช่าหรือ Model Subscription
ที่ดูมีความยึดหย่นมากที่สุดถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงจุดแล้ว และลูกค้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป EVme สามารถลองเลือก Model ที่สนใจมาทดลองใช้ 3 – 7 วัน
เพื่อให้รู้สึกถึงประสบการณ์ในหลาย ๆ รุ่น แล้วค่อยมองถึงการเช่าระยะยาวว่าเหมาะ
กับทางลูกค้า โดยสามารถติดต่อกับทางบริษัท EVme เข้ามาที่ Call Center หรือผ่านทางเว็บไซต์ subs.evme.io

         แล้วนี้เรื่องราวของทางเลือกระหว่างซื้อหรือเช่ารถยนต์ไฟฟ้าว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ถ้าท่านสนใจในเรื่องราวนี้สามารถรับชมได้ที่คลิปด้านล่างนี้ และหากคุณชอบคลิปนี้ขอฝาก
กด LIKE กด SHARE กดSUBSCRIBE ที่ช่องของพวกเราด้วยนะครับ

Share

FOLLOW US


WELLDONE GUARANTEE

452 Pecthkraseam Rd. Laksong Bangkhae, Bangkok 10160
Email : welldone.guarantee@gmail.com Tel. 0889415944

Copyright © 2022 EV GUARANTEE All rights reserved.