ติดโซลาร์เซลล์ ต้องเลือกอินเวอร์เตอร์อย่างไร!? ดูอะไรบ้าง? รับประกันกี่ปี? นานแค่ไหนถึงจะคุ้มทน?

         หากพูดถึงการติดโซลาร์เซลล์ ที่หลายคนมั่นใจในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ขอยกตัวอย่างบ้านคุณเวลที่มี
การติดโซลาร์เซลล์ On-Grid ขนาด 5 kW เป็นระยะเวลาร่วม 2 ปี ทั้งนี้ หัวใจหลักของการติดโซลาร์เซลล์จะอยู่ที่ Inverter ดังนั้นเราจะพูดถึงความสำคัญและวิธีการเลือก Inverter

          การที่ Inverter มีหลากหลายราคาในท้องตลาด มาจากการเลือกใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น จะต้องอธิบายหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์ก่อน

          โซลาร์เซลล์ จะมีส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า มีการผลิตทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย ซึ่งทางเราเคยพาไปดูโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์มาแล้ว ซึ่งตัวแผงโซลาร์เซลล์จะมีแบบและเกรดที่หลากหลาย
ตามขนาดกำลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้ โดยจะมีขนาด 450 W 500 W จนถึงขนาด 600 W ต่อ 1 แผงโซลาร์เซลล์

          ส่วนต่อมาเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงออกมา จะถูกส่งมาตามสายไฟมาต่อที่ Inverter ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ โดยมีสาเหตุมาจากหน้าที่ของ Inverter ดังนี้
          1. เรื่องของการแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำมาใช้กับตัวบ้าน
          2. เมื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ตัว Inverter จะต้องทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกใช้ไฟฟ้าจาก
แผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการประหยัดอย่างสูงสุด

         ดังนั้นการเลือก Inverter จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งทางคุณเวลเลือกติดตั้ง Inverter ของ HUAWEI
รุ่น SUN2000 – 5KTL -L1

วิธีการเลือก Inverter มีทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้า

          การแปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยปกติประสิทธิภาพการแปลงไม่ควรต่ำกว่า 90%
ซึ่งของ HUAWEI จะมีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 98.6% หมายความว่า เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าออกมา 100% จะมีไฟฟ้าเหลือเข้ามาสู่ตัวบ้านสูงถึง 98.6%

2. การระบายความร้อน

          เมื่อ Inverter อยู่ระหว่างการแปลงไฟฟ้า จะเกิดความร้อน ซึ่งอุณหภูมิไม่ควรเกิน 60 °C ในช่วงเวลาที่จะต้องแปลงไฟฟ้าอย่างหนัก เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงมากกว่า 60 °C จะทำให้อุปกรณ์จำพวกเมนบอร์ดและเซอร์กิตที่อยู่
ข้างในจะเสื่อมสภาพและพังเสียหายอย่างรวดเร็ว

          จากที่เคยลองวัดอุณหภูมิของ Inverter ของ HUAWEI จะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 45 °C

          การระบายความร้อนของ Inverter จะมี ฮีทซิงค์ (Heat sink) หรือในบางรุ่นจะมีพัดลม

          เมื่อลองวัดค่าอุณหภูมิที่ตัว Inverter ณ ช่วงเวลานี้ที่ฝนกำลังตกและแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าออกมาได้จำนวนน้อย ส่งผลให้ค่าอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่ 35 °C

         แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่แปลงไฟฟ้าจำนวนมาก ค่าอุณหภูมิจะสูงที่ 45 °C ถือว่าเป็นค่าที่สามารถรับได้
ดังนั้นเรื่องของการระบายความร้อน จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก

3. มาตรฐานและการบริการ

          เพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่จะติดแบบ On-Grid คือ การติดขนานกับระบบไฟฟ้าเดิม ซึ่งการที่จะติดแบบ On-Grid จะต้องขออนุญาตกับทางการไฟฟ้า ดังนั้นการไฟฟ้าจึงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ Inverter
ที่เลือกใช้งาน

         Inverter ของ HUAWEI มีการรับรองจากทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว
สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งถ้าหากคุณเลือกใช้ Inverter ของแบรนด์อื่น จะต้องตรวจสอบว่ามีการรับรองจากทาง
การไฟฟ้า

         ส่วนเรื่องของการบริการ หรือ การรับประกัน จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันว่า
Inverter มีการรับประกันหรือไม่ เรื่องของการส่งซ่อม และระยะเวลารับประกัน ซึ่ง Inverter ของ HUAWEI
มีการรับประกันนานถึง 10 ปี

4. ความฉลาดของ Inverter

        Inverter จะต้องเชื่อมต่อสามารถ Plug-in กับอุปกรณ์อื่นได้ คือ แบตเตอรี่ ที่ของ HUAWEI รุ่น LUNA 2000 จะชาร์จไฟฟ้าที่มาจากโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียว

         รวมทั้งมีติดตั้ง Home Charger เพิ่มเติมเข้ามา สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า คือ HUAWEI FUSION CHARGE AC ซึ่งเราสามารถสั่งการมาที่ Inverter ให้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียว

          เรื่องการสื่อสารและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างกันจะผ่านระบบของ HUAWEI และข้อมูลของ Inverter 
ในส่วนของข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ผ่านแอปพลิเคชัน ชื่อ FusionSolar สามารถดู
การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ส่งเข้ามาที่แบตเตอรี่ และความจุของแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่

         เนื่องจากเราเพิ่งติดตั้ง Home Charger ทางเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบว่า
ช่วงที่กำลังชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ หรือจากการไฟฟ้า และทางเราสามารถตั้งค่าเลือกได้

        เป็นข้อดีของการใช้ระบบ Ecosystem ของ HUAWEI ดังนั้นการเลือก Inverter จะต้องเผื่ออนาคตข้างหน้า
ที่สามารถ Plug-in กับระบบอื่น ๆ ที่อาจจะเพิ่มขึ้นมา

         การลองชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ความคุ้มค่าและระยะเวลาการคืนทุนจากการติดโซลาร์เซลล์

          จากการติดโซลาร์เซลล์ขนาด 5 kW เป็นเวลากว่า 2 ปี ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 190,000 บาท ในปัจจุบันขนาด 5 kW
จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาท

         เรื่องการประหยัดไฟฟ้า เราจะเข้ามาแอปพลิเคชัน FusionSolar เพื่อดูข้อมูลตั้งแต่เริ่มติดตั้งจนถึง
เวลา ณ ปัจจุบัน พบว่าสามารถประหยัดไฟฟ้าไปแล้วที่ 12,000 หน่วย หรือโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 450 หน่วย/เดือน

         เมื่อคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ 4.7 บาทต่อหน่วย รวมกับค่า Ft หน่วยละ 0.91 บาท ณ เดือนสิงหาคม 2566
จะมีค่าไฟฟ้ารวมหน่วยละ 5.61 บาท เมื่อนำมาคูณกับกำลังไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้ 450 หน่วย
จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 2,524.50 บาทต่อเดือน (โดยประมาณ)

         และคำนวณหาระยะเวลาการคืนทุน โดยนำราคาต้นทุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ 190,000 บาท มาหารกับ
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 2,524.50 แล้วหารด้วย 12 เดือน จะเห็นได้ว่าสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 6 ปี

         ลองนำหน่วยไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ที่ 12,000 หน่วย มาคูณกับค่าไฟฟ้ารวมหน่วยละ 5.61 บาท
จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปแล้วทั้งหมด 67,320 บาท

         สำหรับผู้สนใจต้องการติดโซลาร์เซลล์ แต่จากต้นทุนอยู่ที่หลัก 200,000 บาท ใช้ระยะเวลาการคืนทุนถึง 6 ปี
เราขอเสนอสำหรับผู้ที่ต้องการติดโซลาร์เซลล์ และใช้ Inverter ของ HUAWEI สามารถขอสินเชื่อกับ
ทางธนาคาร ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

          โดยมีเงินดาวน์ขั้นต่ำอยู่ที่ 16,900 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดถึง 7 ปี การอนุมัติสินเชื่อภายใน 3 วัน พร้อมทั้งฟรีประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทน HUAWEI ทั่วประเทศ

          และนี้คือเหตุผลการเลือกโซลาร์เซลล์และใช้ Inverter ของ HUAWEI เพราะการติดโซลาร์เซลล์ให้คุ้มค่าและครบวงจรมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ Inverter ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานที่ปลอดภัย ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ดี
และคำนึงถึงเผื่ออนาคตข้างหน้าถึงการเชื่อมต่ออย่างอุปกรณ์ Energy storage หรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น
อย่างการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับกับการมาของยุครถ EV ที่จะมาถึงในอนาคตข้างหน้า
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า และความสะดวกต่อการใช้งานในชีวิต

         คุณสามารถดูรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคลิปด้านล่าง และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ขอฝาก  กด LIKE กด SHARE กด SUBSCRIBE ที่ช่องของพวกเราด้วยนะครับ

Share

FOLLOW US


WELLDONE GUARANTEE

452 Pecthkraseam Rd. Laksong Bangkhae, Bangkok 10160
Email : welldone.guarantee@gmail.com Tel. 0889415944

Copyright © 2022 EV GUARANTEE All rights reserved.