[สรุป] 10 รุ่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายดีปี 2022!! มีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่? รุ่นไหน ค่ายอะไรได้เงินสนับสนุน?

         ในปี 2022 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายดี 10 อันดับ มียี่ห้อและรุ่นอะไร รวมทั้งมีการเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐหรือไม่ วันนี้เราจะมาดูที่ EV life thailand ซึ่งเป็นศูนย์ขายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีหลายยี่ห้อและเป็นศูนย์ซ่อม  มาตรฐานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

          ซึ่งตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าปี 2022 มียอดจดทะเบียนจำนวนเกือบถึง 20,000 คัน และมีแรงจูงใจจากส่วนลดของมาตรการส่งเสริมจากทางรัฐบาลจำนวน 18,000 บาทต่อคัน ซึ่งทำให้หลายคนมีความสนใจ แต่เนื่องจาก         รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเป็นแบรนใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกัน

         ทางคุณโรบอท ได้มีการเตรียมรถมอตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายดี 10 อันดับ ที่ทาง EV life Thailand ได้จัดจำหน่าย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้

         1. เรื่องของระยะทาง

         2. เรื่องของการถอดแบตเตอรี่ คือ สามารถเลือกระหว่างถอดแบตเตอรี่มาชาร์จได้หรือไม่ได้

         3. เรื่องของขนาดรถมอเตอร์ไซค์ แบ่งเป็น ขนาดเล็ก(ผู้ใหญ่ 1 คน และเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ตัวขนาดบาง)      ขนาดกลาง (ผู้ใหญ่ขนาดบาง 2 คน) และขนาดใหญ่ (ผู้ใหญ่ 2 คน)

         4. เรื่องของราคาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

             4.1 กลุ่ม 30,000 ไม่เกิน 50,000 บาท

            4.2  กลุ่ม 50,000 ไม่เกิน 100,000 บาท

            4.3 กลุ่ม 100,000 บาทขึ้นไป

10 อันดับ รถมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้า โดยเรียงจากน้อยไปหามาก

อันดับที่ 10 AJ SABER TIGER

ระยะทาง : แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 30 – 40 km ถือว่าเป็นระยะทางใกล้

                  แต่ถ้าใส่แบตเตอรี่จำนวน 2 ก้อน จะสามารถวิ่งได้ที่ระยะทางประมาณ 80 km ถือว่าเป็นขนาดกลาง

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะเป็นแบบที่สามารถถอดออกได้ และเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโด

ประเภทแบตเตอรี่ : ลิเธียม มีราคา 31,000 บาท/1 ลูก

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดไซด์ใหญ่

ราคา : 89,900 บาท สำหรับแบตเตอรี่ 1 ลูก

อันดับที่ 9 SUPER SOCO CPX

ระยะทาง : แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 50 – 60 km

                   แต่ถ้าใส่แบตเตอรี่จำนวน 2 ก้อน จะสามารถวิ่งได้ถึงระยะทางเกือบ 100 km แต่ขึ้นอยู่กับความเร็ว        ในการวิ่ง

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะเป็นแบบที่สามารถถอดออกได้ 

ประเภทแบตเตอรี่ : ลิเธียม มีราคา 40,000 บาท/1 ลูก

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดไซด์ใหญ่ 

ราคา : 149,900 บาท สำหรับแบตเตอรี่ 1 ลูก

อันดับที่ 8 H SEM MOBILA G

ระยะทาง : แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 50 – 60 km

                   แต่ถ้าใส่แบตเตอรี่จำนวน 2 ก้อน จะสามารถวิ่งได้ที่ระยะทางตั้งแต่ 100 km ขึ้นไป ถือว่าเป็นระยะทาง   การวิ่งขนาดไกล

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะเป็นแบบที่สามารถถอดออกได้ สังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ของแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกัน และสำหรับ H SEM จะมีตู้ swap แบตเตอร์รี่เป็นของตัวเอง

ประเภทแบตเตอรี่ : ลิเธียม

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดไซด์ใหญ่ 

ราคา : 138,000 บาท และได้รับส่วนลดจากมาตรการของภาครัฐ ทำให้ราคาจะลดลงอยู่ที่ 118,740 บาท                ซึ่งเป็นราคาที่รวมแบตเตอรี่จำนวน 2 ลูก

อันดับที่ 7 DECO HANNAH

        ทางค่าย DECO เป็นค่ายแรกที่เข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ

ระยะทาง : แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 30 – 40 km  และไม่สามารถใส่เพิ่มจำนวนแบตเตอรี่

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะเป็นแบบที่สามารถถอดออกได้ และเสียบชาร์จที่แบตเตอรี่ หรือที่               รถมอเตอร์ไซค์

ประเภทแบตเตอรี่ : ลิเธียม ราคาอยู่ที่ 15,000 บาท/1ลูก

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดไซด์เล็ก 

ราคา : 49,900 บาท และได้รับส่วนลดจากมาตรการของภาครัฐราคาจะลดลงอยู่ที่ 30,640 บาท

อันดับที่ 6 AJ RAYMAN

ระยะทาง : แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 50 – 60 km

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะอยู่ที่ใต้พื้นไม่สามารถถอดออกมาได้ จะสามารถชาร์จที่ใต้เบาะนั่ง ส่งผลให้เวลานั่งระยะการจะชันขึ้นมา

ประเภทแบตเตอรี่ : กราฟีน

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดกลาง 

ราคา : 42,900 บาท

อันดับที่ 5 DECO DOUBLE ACE

ระยะทาง : แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 30 – 40 km สำหรับคันนี้จะมีแบตเตอรี่ 2 ก้อน สามารถ      วิ่งได้ในระยะทางขนาดกลางที่ 70 – 80 km

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะเป็นแบบที่สามารถถอดออกได้ สามารถเสียบชาร์จที่แบตเตอรี่ หรือ             ที่รถมอเตอร์ไซค์

ประเภทแบตเตอรี่ : ลิเธียม

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดกลาง

ราคา : 79,900 บาท และได้รับส่วนลดจากมาตรการของภาครัฐราคาจะลดลงอยู่ที่ 60,640 บาท

อันดับที่ 4 AIMA A500 เป็นรุ่นใหม่ชื่อ DARTH VADER EDITION

ระยะทาง : สามารถวิ่งได้ 70 km/1 การชาร์จ

ระบบ IOT : โดยใช้บัตร NFT ทำการเปิดหน้าจอ

เวลาเปิดเบอะเก็บของ จะใช้บัตรแตะค้างที่หน้าจอจนมีสัญญาณดังออกมา 2 ครั้ง

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะอยู่ใต้พื้นรถที่ไม่สามารถถอดออกมาได้

ประเภทแบตเตอรี่ : กราฟีน

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดกลาง

ราคา : 53,900 บาท

         ซึ่งทาง AIMA ไม่มีการประกอบที่ประเทศไทย แต่ถ้ามีแนวโน้มที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น จะมีโอกาสมาประกอบและผลิตที่ประเทศไทยบางส่วน เพื่อเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ ทำให้ราคาถูกลง

อันดับที่ 3 AJ C-LIKE

ระยะทาง : สามารถวิ่งได้ 30 – 40 km/1 การชาร์จ

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะอยู่ใต้พื้นรถที่ไม่สามารถถอดออกมาได้

ประเภทแบตเตอรี่ : กราฟีน จะมีราคาอยู่ที่ 10,000 – 15,000 บาท ตามความจุของแบตเตอรี่

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

สาเหตุที่เป็นที่นิยม : ล้อมีขนาด 12 นิ้ว ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดปกติที่ 10 นิ้ว และมีขนาดมอเตอร์ 2,000 วัตต์

ราคา : 39,900 บาท

อันดับที่ 2 H SEM CIAO

ระยะทาง : สามารถวิ่งได้ 30 – 40 km/1 การชาร์จ

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่จะอยู่ใต้เบาะที่สามารถถอดออกมาได้ และเป็นแบตเตอรี่แบบ Smart BMS   ซึ่งสามารถกดตรวจสอบ และเหมาะสำหรับคนที่อาศัยอยู่คอนโด

ประเภทแบตเตอรี่ : ลิเธียม

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

ราคา : 40,000 บาท

อันดับที่ 1 Storm Grollia

ระยะทาง : รถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้สามารถเลือกความจุแบตเตอรี่ได้จำนวนมาก

                   เริ่มตั้งแต่ขนาดเล็ก 30 – 40 km  จนถึง 350 km สามารถใส่แบตเตอรี่ได้จำนวน 3 ก้อน

รายละเอียดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ที่บรรจุจะสามารถเลือกตำแหน่งได้ ถ้าในกรณีใส่แบตเตอรี่อยู่ใต้พื้น             เริ่มต้นที่ 20 -30 km  แต่ถ้าต้องการใส่แบตเตอรี่แบบถอดออกมาได้จะอยู่ในช่องใต้เบาะซึ่งสามารถใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่จำนวน 1 ก้อน เป็นแบตเตอรี่ขนาด 40 แอมป์ สามารถวิ่งได้ที่ระยะทาง 50 -60 km และจุดตำแหน่งที่ 3  คือ กล่องเก็บของท้ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ถ้าบรรจุแบตเตอรี่ รวมทั้งหมด 3 ก้อน สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 250 km

ประเภทแบตเตอรี่ : ลิเธียม ราคาเริ่มต้น 18,500 – 29,000 บาท

ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดกลาง

ของแถม : ที่วางแก้ว ที่วางมือถือ Bluetooth speaker กล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์ แร็คท้ายหรือตระแกรงท้าย           รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมทั้งหัวชาร์จที่จดทะเบียน พรบ.

ราคา : เริ่มต้นราคาอยู่ที่ 57,900 บาท ถ้าต้องการเพิ่มระยะการวิ่งที่ 100 km ราคาอยู่ที่ 99,900 บาท ซึ่งราคาสามารถสูงได้ถึงหลักแสน ในกรณีต้องการวิ่งได้ถึงระยะทาง 300 km

         นอกจากนี้ Storm เป็นแบรนของคนไทย ซึ่งมีโอกาสที่จะเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ เนื่องจากมีการทำ       โรงงาน

         สรุป รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จึงมีความสงสัยในด้านของคุณภาพ แต่ในปี 2022 มียอดจดทะเบียน 20,000 คัน อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ เรื่องของการบริการหลังการขายที่จะสร้างความมั่นใจให้คนหันมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

         ทั้งนี้ EV life Thailand ร่วมกับ Welldone Guarantee EV Service ขึ้นมา จะมีการเปิดศูนย์แฟรนไชส์ขายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและศูนย์แฟรนไชส์สำหรับศูนย์มาตรฐานสำหรับการซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยในปี 2023          มีความต้องการเปิดจำนวน 50 สาขา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น

         เพื่อน ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 10 อันดับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายดีปี 2022 กันบ้าง สนใจรายะละเอียดแต่ละรุ่นและให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถดูได้จากคลิปด้านล่าง และหากคุณชอบคลิปนี้ ขอฝากกดแชร์ กดไลค์          กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ 

Share

FOLLOW US


WELLDONE GUARANTEE

452 Pecthkraseam Rd. Laksong Bangkhae, Bangkok 10160
Email : welldone.guarantee@gmail.com Tel. 0889415944

Copyright © 2022 EV GUARANTEE All rights reserved.